AGMVR

12 Martie, 2012Read in English

 

Asociaţia Generală a Medicilor Veterinari din România (AGMVR) - este o organizaţie ştiinţifică, profesională, apolitică, non-profit şi cu o îndelungată tradiţie (1919), a medicilor veterinari din România – de orice naţionalitate, apartenenţă politică şi religie, care recunosc şi aderă la Statutul Asociaţiei. Pot fi membri cu statut de asociat şi medicii veterinari – cetăţeni străini rezidenţi sau nerezidenţi în România, ori cetăţeni români rezidenţi în străinătate. Calitatea de membru al Asociaţiei, conferă celor înscrişi şi care respectă Statutul acesteia, care au achitat cotizaţiile la zi, dreptul de a beneficia de protecţia şi sprijinul profesional al AGMVR.

AGMVR reprezintă interesele Corpului Medical Veterinar în faţa autorităţilor administrative, forurilor ştiinţifice sau culturale, precum şi a oricăror instituţii publice sau private. Încă de la începuturile activităţii sale, militează pentru păstrarea şi cultivarea prestigiului profesiunii de medic veterinar.

Veniturile AGMVR provin din:
- taxele de înscriere şi cotizaţiile lunare ale membrilor săi;
- taxele de participare la diverse manifestări ştiinţifice profesionale;
- contravaloarea abonamentelor la publicaţiile proprii;
- contribuţii ale membrilor asociaţi şi afiliaţi;
- subvenţii, donaţii, sponsorizări şi publicitate – în lei şi valută -, precum şi sume obţinute din folosirea şi valorificarea patrimoniului propriu.

ÎNSCRIEREA în Asociaţia Generală a Medicilor Veterinari din România – se poate face: fie la filialele judeţene şi ale Mun. Bucureşti, fie la Sediul central al Asociaţiei Generale din Splaiul Independenţei 105, sector 5, Bucureşti, în funcţie de locul în care îşi desfăşoară activitatea cei ce doresc să se înscrie.

Taxa de înscriere  în Asociaţie este de:

5,00 lei

Cotizaţia lunară este de:

10,00 lei– pentru membrii în activitate;
5,00 lei– pentru pensionari şi începători în primul an de activitate.

Cotizaţia internaţională anuală este de:

10,00 lei

AGMVR este membru titular cotizant al Asociaţiei Veterinare Mondiale (W.V.A.), al Federaţiei Veterinarilor din Europa (F.V.E.), membru al Asociaţiei Veterinare a ţărilor din Balcani şi zona Mării Negre (BaBSeVA) şi al altor asociaţii şi societăţi profesionale internaţionale.

Astfel, cotizaţia internaţională este obligatorie şi asigură protecţia şi sprijinul profesional al Asociaţiei Generale a Medicilor Veterinari pentru fiecare dintre membrii săi în relaţiile cu organizaţiile veterinare europene şi mondiale din care aceasta face parte.


 

 

 

 

 

ANSVSAColegiul Medicilor VeterinariFacultatea de Medicina Veterinara BucurestiFacultatea de Medicina Veterinara IasiFacutatea de Medicina Veterinara Cluj NapocaFacultatea de Medicina Veterinara Timisoara

 
 Website counter